Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Parturi-Kampaamo Vilo

Tmi Tuula Lokkila (Y-tunnus 1371801-1)

Tmi Jenni Hellgren (Y-tunnus 2680511-4)

Tmi Mervi Pakkala (Y-tunnus 2680510-6)


Yhteydet rekisteriasioissa:

Parturi-Kampaamo Vilo

Virkkalantie 18, 08700 Lohja

p. 050 3519630

info@parturikampaamovilo.fi


Rekisterin nimi:

 • Parturi-Kampaamo Vilon asiakas-, ajanvaraus- ja kassarekisteri.


Rekisterin käyttötarkoitus:

 • Parturi-Kampaamo Vilon asiakassuhteiden hoitoon, ajanvarausten ja kassan hallintaan tarkoitettu rekisteri.


Rekisterin tietosisältö:

 • Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, annettu palaute, toivottu kampaaja, tilatun ja myytyjen palveluiden tiedot sekä kemiallisissa käsittelyissä käytetyt aineet (esim. värireseptit).


Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteessa, sekä asiakkaan varatessa aikaa Parturi-Kampaamo Vilon nettiajanvarauksesta.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

 • Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan kirjallista pyyntöä.
 • Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä pyytäessä.
 • Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä pyytäessä.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

 • Manuaalinen aineisto: Asiakaskortit, (esim. asiakkaalle käytetty väriresepti ja käyntipäivämäärä) säilytetään lukollisessa laatikossa Parturi-Kampaamo Vilon tiloissa.
 • Sähköisesti tallennettu aineisto: Rekisteri on tallennettu Timma kassa- ja ajanvarausjärjestelmään, joka on EU:n tietosuojasäädöksen (GDPR) mukainen. Järjestelmä on suojattu salasanoin ja sinne on pääsy ainoastaan Parturi-Kampaamo Vilon yrittäjillä.
 • Sähköpostiin saapuneiden viestien luku- ja poistamisoikeus on vain Parturi-Kampaamo Vilon yrittäjillä.


Tietojen säilytysaika:

 • Säilytämme rekisterissä asiakastietoja 24kk, jonka jälkeen ne poistuu sähköisestä rekisteristä automaattisesti, mikäli sinä aikana ei ole tullut uusia merkintöjä (uusia varauksia).
 • Fyysiset asiakaskortit tarkistetaan kuukausittain. Mikäli asiakkaan edellisestä käynnistä on kulunut yli 24kk, tuhoamme kortin.


Tarkastusoikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa jollekin rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Parturi-Kampaamo Vilon yrittäjät)